Jdi na obsah Jdi na menu

Tématika CB 2010-2011

PŘIRODOVĚDECKÁ SEKCE (fyzika, chemie, biologie) a rádiotechnika:

Kabel 50Ω nebo 75Ω, který je lepší?
Nastavujeme anténu na PSV, RF gain - Roman vysvětluje J27 do Polska
Zesilovač u Romana? Jaké jsou výsledky?
Nový CB obchod v Polsku, zkušenosti?
Opakovač v praxi?
Měrná tepelná kapacita a měrná vodivost, aneb jaká je teplota součástek CB v klidu a v provozu?
Fahrenheitová stupnice - měření, stupnice a jeho význam pro DX?
Absolutní nula v termodynamice, kolik to je °C?
Základní jednotky SI a odvozené, zaměřeno tentokrát na délku a teplotu
UV a IČ záření ultra-infrazvuk, optika a akustika, neřešme furt elektronky!
Referuje: Roman Delta, Rudolf Jablunkov, Rudolf Lomna a Fero Těšín
 
 
SEKCE PRÁVA A PODNIKÁNÍ na CB:
Formy vlastnictví - daně, ručitelství:
OSVČ, S.R.O., Družstvo, Akciovka, Příspěvkové organizace
Upsal jsem se, čím budu ručit, vemou mi CB rádio exekutoři?
Občanské právo a CB:
Mlčenlivost 101/2000 Sb. na CB a osobní data, ochrana osobních údajů?
Prozradit volačku a QTH?
Může nezpůsobily k právním úkonům vysílat na CB?
Odpovědnost za škodu u ukradené antény? zákon 40/1964 Sb.
Trestní právo a CB:
Kdo posoudí naši příčetnost při vysílání, zákon 140/1961 Sb.?
Společná nebezpečnost na CB, neověřené info, poplašná zpráva?
Úmysl přímý a nepřímý. Nedbalost vědoma a nevědomá?
Rodinné právo a CB:
Co když se dítě zmocní rádia a bude rušit na pásmu?
Pracovní právo a CB:
Úraz a škoda v práci při hovoru na CB zákon č.65/1965 Sb.
Správní a disciplinární právo a CB:
Potřebujeme na CB správní komisi?
 
 
HUMANISTICKÁ SEKCE:
Formování zdraví na rádiu CB:
Kvalita života na CB rádiu, jak ji změřit?
Psychologie zdraví a podpora zdraví na CB rádiu.
Salutogenéze nebo patogeneze, o čem víc diskutujeme?
Coping strategies, diateze, resilience, valere - nebojme se nových pojmů
Primární prevence zdraví na rádiu - ochrana, podpora, prevence
Jak pomáhá rehabilitace, náboženství, filozofie, rekreologie, sociologie, andragogika, valeologie, self-efficacy v primordiální prevenci na CB?
 
Teologická a duchovní témata:
Eutanazie - aktivní, pasivní, nepřímá, voluntární, non a involuntární
Thanatologie - připravme se na smrt a NDE už na rádiu!
Náboženství - východ a západ. Směry buddhismu.
Myslí, cítí vnímá člověk mozkem, duchem nebo duší?
Milujeme srdcem nebo mozkem?
Význam modlitby pro současného člověka?
Tělo, duše duch. Co je co? 
Proč kazatelé a duchovní nemají stejné vlastnosti jak měl Ježíš?
Význam vegetariánství na psychoduchovní vývoj člověka.
Referuje: Rudolf Oldřichovice, Fero Těšín
 
Esoterická, filologická a filozofická  témata:
Esoterické festivaly – srovnejme je
Etopedie, etiologie a etnologie
Je čakra ještě esoterika?
Pythagoras – vše co o něm víme
Referuje: Rudolf Oldřichovice, Fero Těšín
 
Psychologická témata:
Zrušme konečně psychology!
Sociální služby potřebným, jsou nutné?
Obecná, biologická, vývojová, sociální, humanistická psychologie.
Aplikovaná psychologie - policejní, pedagogická, sportovní, dopravní, klinická, neurop., soudní, poradenská, pracovní, ekonomická psychologie
Psychoterapie je zbytečná?
Referuje: Rudolf Oldřichovice, Fero Těšín
 
Pedagogická a andragogická témata:
Andragogika, andrologie a antropologie – co je co?
Státní maturita 2011?
Speciální pedagogika – je důležitá?
Je etopedie znova v módě.
Proč děti nelžou?
Gramatika – plní svůj účel nebo zatěžuje?
Paraverbální komunikační dovednosti u děti.
Psychoduchovní vývoj dítěte na mateřských školách.
Psychoemocionální a psychomentální vývoj dítěte na základních školách.
Známky, plní svůj účel?
Alkohol u mladistvých a dospělých. Je rozdíl?
Referuje: Rudolf Oldřichovice, Fero Těšín
 
Umění, filatelie, numizmatika, gastronomie a literatura - témata:
Jiří Wolker - vyznám pro současné CBčkáře v našem regionu
K.H. Mácha - čtěme dětem na rádiu na dálku, možna potěší
Monalisa, Leonardo da Vinci - kde je originál?
Nový obchod filatelistů. Jaké máme nové známky a mince? Přiznejme se!
Jaké pijeme víno a pivo?
 
 
 
SEKCE ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍHO STÁTU:
Rudolf Oldřichovice měl lupenku, po kom ji zdědil?
Odchod lékařů, pro a proti!
Chci už do invalidního důchodu abych mohl plně vysílat! Co mám dělat?
Může ČSSZ přiznat důchod, ikdyž pořád vysílám?
Poplatky už i u léčitele?
Doplatky v lékárnách?
Jakou mám nemoc? CBčkáři poradí!
Léky jaké užíváme a proč, polypragmazie, interakce léčiv?
Sociální dávky a příspěvky
Referuje: Rudolf Oldřichovice, Fero Těšín, Otmar Gymnázium a další
 
 
POLITICKÁ SEKCE:
Volby do senátu
Korupce a státní zakázky
Marxizmus a komunizmus
Referuje:  Fero Těšín, Otmar Gymnázium a další